Vertrek en aankomst

// september 9th, 2014 // Carolien van Welij * BLOG

Vertrekken is afscheid nemen. Maar ergens aankomen gaat net zo goed met afscheid gepaard. Dat is het afscheid van de tijd tussen vertrek en aankomst: het afscheid van een reis. Louis Couperus beschrijft dat mooi aan het einde van zijn reis naar Indië, China en Japan, zijn derde en laatste reis naar Indië:

‘Onze reis was ten einde. En niet zonder ontroerend, in ons hart, achter te laten de groote weemoed, die er, zoo vreemd, zinkt in ons menschelijk gemoed, bij èlk einde: dat van een feest, dat van een taak, dat van een liefde, dat van een leven, dat van àlles wat wij in deze wereld korten of langen tijd hebben doorleefd, niet het allerminst bij het einde van een reis, van een lange, mooie reis als deze.’ (uit: Nippon, 1925)

Couperus laat zien dat aankomst en vertrek niet alleen thema’s van de wereldreiziger zijn. Aankomst en vertrek zijn de sleutelwoorden in ons leven. Op de weg van baby, naar peuter en van puber naar volwassene: steeds komen we aan in een nieuwe levensfase en moeten we afscheid nemen van de oude.

Iedere ontmoeting is aankomen en weer vertrekken. In ieder boek dat je leest of film die je kijkt, arriveer je in een wereld waarvan je ook weer afscheid moet nemen. En iedere dag dat je wakker wordt is een aankomst in een nieuwe dag, met een vertrek aan het einde van de dag als je in slaap valt. Bestaat de kunst van het leven uit het leren afscheid nemen?

Beleef een bijzondere avond met verhalenkunst over aankomst en vertrek bij de tweede editie van Café Riboet. Aanstaande vrijdagavond in de Kompaszaal op het KNSM-eiland in Amsterdam. Voor meer informatie en kaartjes: Het Indisch Zwijgen? Me Hoela! en Castel Bianco.

Leave a Reply