*- home

Riboet Verhalenkunst & Het Indisch Zwijgen? Me Hoela!

// augustus 24th, 2015 // No Comments » // home

Dit najaar is Riboet Verhalenkunst volop in beweging. We werken in opdracht van het Haags Historisch Museum samen met vier theaters om de Haagse buurten te betrekken bij de pop up versie van de tentoonstelling ‘De Wereld in Den Haag’.

Het Indisch Zwijgen Me Hoela! (het verzamelen van verhalen over het toenmalige Nederlands-Indië) blijft een van onze projecten.

5 september 2015: Met de Vertelparasol verzamelt Riboet verhalen tijdens buurtfestival Kleurrijk in Den Haag, in samenwerking met het Laaktheater en het pop up museum van het Haags Historisch Museum.

6 september: Riboet Verhalenkunst verzamelt verhalen in de Verhalenkast voor het Haags Historisch Museum op het jaarlijkse UIT Festival op het Lange Voorhout. Het thema is jouw band met Den Haag.

13 september: Op de Open Dag van theater Dakota in Den Haag verzamelen we verhalen over de buurt Eskamp in onze Verhalenkast.

16 september: In samenwerking met theater Vaillant in Den Haag stellen we een theatraal programma samen om het pop up museum feestelijk te openen.

11 en 13 oktober: Met de Verhalenkast verzamelen we verhalen over de sari, op het Holland India Festival in Den Haag, in samenwerking met het Haags Historisch Museum.

18 oktober: In samenwerking met theater De Nieuwe Regentes in Den Haag stellen we een theatraal programma samen om het pop up museum aldaar feestelijk te openen. Een compilatie van de gefilmde verhalen worden vertoond binnen de pop up tentoonstelling ‘De Wereld in Den Haag’. Volg onze activiteiten ook op Facebook!

Verhalenkast op Blauwe Loper Cultuurfestival

// juni 21st, 2013 // 2 Comments » // home, Uncategorized

PERSBERICHT

Verhalenkast op Blauwe Loper Cultuurfestival

De Verhalenkast van Het Indisch Zwijgen? Me Hoela! staat op 14 juni 2014 open voor buurtverhalen over het thema: Aankomst en Vertrek. Iedereen kan zijn of haar verhaal komen vertellen in de Verhalenkast op het Blauwe Loper Cultuurfestival op de Oostelijke eilanden.

Het Indisch Zwijgen? Me Hoela bestaat nu twee jaar en legde zich aanvankelijk alleen toe op het verzamelen van verhalen over en uit Nederlands-Indië. Het collectief verzamelt verhalen voor live publiek op festivals, in musea en bij speciale bijeenkomsten. Ook werken ze aan een online verhalenbank, op hun Facebookpagina en website. De verhalen worden op video opgenomen en krijgen daarna een nieuw leven in andere professionele kunstuitingen, zoals muziek, theater, dans of literatuur.

Oral history
Inmiddels gebruikt het collectief, bestaande uit videokunstenaar Martijn Grootendorst, communicatiespecialist Wendy Ripassa en theatermaker en buurtwoner van de Oostelijke eilanden Elsbeth Vernout, het middel van oral history ook in een bredere context. Zo zijn ze onder meer verbonden aan het Haags Historisch Museum, om als museale vernieuwers verhalen van Hagenaars over de stad los te maken en toe te voegen aan lopende exposities en de vaste collectie.

Blauwe Loperfestival
Op het Blauwe Loper Cultuurfestival verzamelen ze 14 juni verhalen van buurtbewoners in hun kast, om een selectie daaruit een nieuw leven te geven tijdens Café Riboet verderop dit jaar. Café Riboet is een avond Verhalenkunst in de Kompaszaal op het KNSM-eiland op vrijdagavond 12 september, in samenwerking met boekhandel Van Pampus en de Kompaszaal. Tijdens Café Riboet treden bekende artiesten en schrijvers op, is er een interactief verhalendiner en een programma vol muziek, theater, video, dans en literatuur.

Het INDISCH ZWIJGEN? Me Hoela!

// februari 4th, 2013 // 2 Comments » // home


Veel verhalen over en uit de voormalige Nederlandse kolonie zijn verzwegen, omgeven door taboes en geheimen of weggemoffeld uit schaamte of uit gebrek aan belangstelling. Wij zeggen daarover: Me Hoela!

‘Het Indisch Zwijgen’ geldt nog steeds als een begrip, zeker onder Indo’s. Ondanks talloze films, boeken, documentaires en voorstellingen die gemaakt zijn naar aanleiding van herinneringen en verhalen uit de voormalige kolonie. Met nog maar 1 generatie in leven (op een enkele hele ouwe taaie uitzondering na) die de koloniale tijd in het huidige Indonesië heeft meegemaakt, krijgen we een beetje haast. Haast om de mooie en vaak schrijnende verhalen die in veel Indische en Molukse families leven live verteld te krijgen en te delen. Het gaat immers om belangrijk cultureel erfgoed, dat dreigt verloren te gaan.

Het gaat ons niet alleen om verhalen over de laatste moeilijke oorlogsjaren in Nederlands-Indië, de jappenkampen en de dwangarbeid onder de Japanners in Birma. Maar ook over hoe het was om te leven in een koloniale samenleving, het gewone leven van alledag. Iets wat we wel middels literatuur, maar nauwelijks via onze eigen Indische voorouders te weten kwamen.

We blijven daarbij niet hangen in een sfeer van tempo doeloe, maar zoeken altijd naar een actuele link met deze tijd. Zodat de verhalen en vertellingen live toegankelijk worden voor een groot publiek.

Kortom: Het Indisch Zwijgen? Me Hoela!